السيد المسعودي يعطي كلمة للصحافيين لشرح بعض النقط حول زراعة العنب بالمنطقة …

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *