بوشتى بوصوف رئيس جمعية منتجي بيض الإستهلاك ينوه ويشكر المجهودات التي قام بها وزير الفلاحة.

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *