تصريح من السيد بدر الطاهيري نائب برلماني لموقع شؤون الاستثمار….

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *