كلمة وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد حول إستقلال مهنة المحاماة                                                                                                                                                                                                                       https://youtu.be/5YTpv9orYwg

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *